Geometria


  Twierdzenie Pitagorasa

c2 = a2 + b2

a, b - przyprostokątna
c - przeciwprostokątna
  Funkcje trygonometryczne

a - przyprostokątna leżąca naprzeciw kąta a
b - przyprostokątna leżąca przy kącie a
c - przeciwprostokątna
a - kąt
  Kwadrat
A = a 2

U = 4a

A - pole powierzchni
U - obwód
  Prostokąt
A = a * b
U = 2 (a + b)

a, b - długości boków
S - środek prostokąta
  Równoległobok
A = a * h lub A = b * H
U = 2 (a + b)

h, H - wysokość
  Trójkąt

 U = a + 2b

  Trapez

 U = a + b + c + d

  Wielokąt

 U = a * n

r - promień okręgu wpisanego
n - ilość boków
  Okrąg

  U = d * p

d - średnica okręgu (d = 2r) |CD|
  Pierścień

D - średnica zewnętrzna ( D = 2R )
d - średnica wewnętrzna ( d = 2r )
  Elipsa


  Sześcian
V = a * h

V - objętość bryły
A - pole powierzchni podstawy
h - wysokość
d - przekątna
O - pole powierzchni bryły
  Ostrosłup

  Kula

 O = d2 * p

  Masa
m = V * r

m - masa w [kg]
V - objętość w [dm3]
r - gęstość w [ kg / dm3 ]